Share |
Share |

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 puheenjohtaja Veikko Salonen, varapuheenjohtaja Juha Koivisto, sihteeri/jäsen Ida Hirvelä, muut jäsenet Teuvo Hakanen, Mikko Lahtinen, Kyösti Salonen, Liisa Hyppölä, Lea Aaltonen ja Maari Tiiri. Rahastonhoitaja Marjukka Tepponen.

                      Toiminnantarkastajat:        Riitta Jokiniemi ja Sirpa Tiiri-S.

                      Varatoiminnantarkastajat:  Pauli Tamminen ja Helena Turkki

                      Turkinkylätalon isäntä        Markus Jokinen

                      Turkinkylätalon emäntä      Raija Vainiomäki

                      Turkinkylätalon pihavastaavat: Harri Turkkila ja P. Jokiniemi

Kokoukset

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa: 28.1 oli läsnä 8 henkilöä, 4.3 oli läsnä 8 henkilöä, 20.3 oli läsnä 9+1 henkilöä, 11.4 läsnä 9 jäsentä ja rahastonhoitaja, 12.7 läsnä 8 jäsentä ja rahastonhoitaja, 9.8 läsnä 9 jäsentä, 8.9 läsnä 8 jäsentä ja rahastonhoitaja, 15.10 läsnä 8 ja rahastonhoitaja, 11.12. läsnä 6 jäsentä ja rahastonhoitaja. Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 11.3, läsnä 23 jäsentä. Toiseen vuosikokoukseen 11.4 osallistui 16 jäsentä.

Jäsenistö

Jäsenmaksua perittiin vuonna 2018 150 henkilöltä. Yksi jäsenmaksu maksamatta. Jäsenmäärä 31.12.2018 oli 165 henkilöä. Yli 90-vuotiaita jäseniä oli 5 ja yli 80-vuotiaita jäseniä oli 10. Uusia jäseniä on liittynyt 4, poisnukkuneita yksi. Seuran jäseniä on muistettu heidän merkkipäivänään. Vanhin kylällä asuva henkilö on 97 v.

Toiminta

Turkinkyläseuran sääntöjen uudistus hyväksyttiin vuosikokouksessa 11.3.2018.

Teatteritoiminta

Turkinkylätalolla esitettiin näytelmä ROLLAATTORIKAPINA 13 näyttelijän voimin ja Esko Rissasen ohjaamana. Otettiin käyttöön IdeaTicket-lippuajanvarauspalvelu. Ajalla 16.11.-9.12.2018 esityksiä oli yhteensä 12 ja katsojia 1466. Näytelmäesitysten jälkeinen järjestely- ja siivoustalkoot pidettiin 11.12 ja 12.11. Näyttelijöiden karonkka toteutettiin ruokailuna. Lisäksi näyttelijöille lahjoitettiin Turkinkylä-kirja. Näytelmän tuloista lahjoitettiin 1000€ ikä-ihmisten ja lasten virkistystoimintaan.

Muu toiminta 

  • Kylätalon sisä- ja pihasiivoustalkoot pidettiin 17.5 osallistujia oli 14 henkilöä.
  • Tupailta perinteiseen tapaan Tennilässä 5.6. osallistujia oli 12 henkilöä.
  • Lehjulan tupaillassa ja omenapuiden leikkausopastukseen osallistui 18 henkilöä.
  • Opastettuun sieniretkeen 2.9. osallistui 3 henkilöä.
  • Elonkorjuu tapahtuma peruttiin ja tilalla oli Turkinkylätalon 80v. juhlat, johon osallistui noin 60 henkilöä.
  • Kauneimmat joululaulut 21.12. tapahtumassa osallistujia oli n. 50 henkilöä.
  • Perinteinen Uudenvuoden tapahtuma pidettiin 31.12. Siihen osallistui n. 75 henkilöä.
  • Kyläkirjaa myytiin viime vuonna 17 kpl hinnan ollessa 25 €/kpl. Varastossa jäljellä 147 kirjaa.
  • Hiihtäjiä oli talven 2017-2018 aikana 323 henkilöä.
  • Turkinkylätalolle hankittiin nettiliittymä yhdessä Kytät ry:n kanssa.

Tiedottaminen

Turkinkylän kyläseuran tiedote lähetettiin jäsenille sähköpostitse, kuten tietoa tilaisuuksistakin. Tapahtumista tiedotettiin kyläseuran nettisivuilla, ilmoitustauluilla ja Facebookissa. Vuosikokouksesta ilmoitettiin paikallislehdessä.

 Seuran nettisivuja on ylläpitänyt Sinikka Jokiniemi ja Kyösti Salonen osoitteessa www.turkinkyla.com

 Facebook sivuja on päivittänyt Outi Parikka.

 Vuokraustoiminta ja Turkinkylätalon käyttö

Turkinkylätalon vuokraukset on hoitanut Turkinkylätalon isäntä Markus Jokinen.

Taloa on vuokrattu eri tilaisuuksiin 7 kertaa. Metsästysseura Kytät ry:lle annettiin lahjaksi talonvuokra 70v. juhliin. Turkinkyläseuralla on ollut 9 kokousta talolla viime vuoden aikana. Teatteriesityksiä oli kenraaliharjoituksineen 13 kertaa. Salia käytettiin myös näytelmän harjoituksiin 31 kertaa.

 Kaikkiaan erilaiset tilaisuudet ja näytelmäharjoitukset yhteen laskien Turkinkylätalolla oli vuoden 2018 aikana noin 65 käyttökertaa. Turkinkylätalon talonmiestehtävistä huolehti Markus Jokinen ja astioiden vuokrauksesta Raija Vainiomäki.